Xoá thẻ kỹ năng

Khi thẻ kỹ năng đã được gắn cho ứng viên thì cán bộ tuyển dụng sẽ không thể xoá thẻ.

Các thao tác xoá thẻ như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Xoá thẻ kỹ năng

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Quản lý thẻ

Bước 4: Tại màn hình Quản lý thẻ, nhấn Thẻ kỹ năng

Cách 1:

Bước 1: Nhấn vào thẻ kỹ năng cần xóa

Bước 2: Nhấn Xóa thẻ

Bước 3: Nhấn Xác để hoàn tất quá trình

Cách 2:

Bước 2: Nhấn Xóa để hoàn tất quá trình

Last updated