Xoá thành viên trong Không gian làm việc

Trước tiên, bạn cần xác định thông tin thành viên và Không gian làm việc bạn muốn xoá. Sau đó, tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Xóa thành viên

Bước 3: Nhấn vào mục Quản lý thành viên

Bước 4: Tại màn hình Quản lý thành viên, nhấn Danh sách thành viên

Bước 6: Nhấn Xoá để hoàn tất quá trình

Last updated