Quản lý yêu cầu tuyển dụng

Nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn Cán bộ tuyển dụng các thao tác để tạo và giới thiệu các công cụ để quản lý yêu cầu tuyển dụng trên hệ thống:

Tạo yêu cầu tuyển dụngXem danh sách Yêu cầu tuyển dụngXem chi tiết Yêu cầu tuyển dụngThay đổi trạng thái yêu cầu tuyển dụngTìm kiếm Yêu cầu tuyển dụngChỉnh sửa Yêu cầu tuyển dụng

Last updated