Đổi mật khẩu

Bước 1: Tìm đến mục Đổi mật khẩu tại trang Thông tin tài khoản và nhấn nút Cập nhật mật khẩu

Bước 2: Tiến hành nhập thông tin yêu cầu gồm Mật khẩu cũ và Mật khẩu mới. Nhấn nút Lưu thay đổi để thực hiện thay đổi mật khẩu. Bạn nên lựa chọn “Thoát tất cả các phiên đăng nhập hiện tại” để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản.

Bước 3: Kiểm tra email từ hệ thống và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình.

Last updated