Tôi có thể tạm dừng việc nhận CV ứng tuyển không?

Trong trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục nhận CV, Nhà tuyển dụng hoàn toàn có thể tạm dừng việc này, bằng cách, chuyển tin từ trạng thái công khai thành không công khai. Ở trạng thái này, mặc dù tin tuyển dụng vẫn tồn tại trên hệ thống quản trị, tuy nhiên ứng viên không thể thực hiện tìm kiếm và ứng tuyển nữa.

Last updated