Thêm nhóm thành viên

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Thêm nhóm thành viên

Bước 3: Nhấn vào mục Quản lý thành viên

Bước 4: Tại màn hình Quản lý thành viên, nhấn vào mục Nhóm thành viên

Bước 5: Nhấn vào Thêm nhóm

Bước 6: Nhập các thông tin cần thiết của nhóm thành viên

Bước 7: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình

Last updated