Kiêm tra yêu cầu gộp ứng viên

Tính năng này cho phép cán bộ tuyển dụng quản lý được việc gộp các ứng viên trùng lặp trong hệ thống, dựa trên các tiêu chí như tên, email, số điện thoại, v.v.

Để kiểm tra và tiến hành gộp ứng viên, bạn tiến hành theo các thao tác:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn xem và yêu cầu gộp ứng viên

Bước 3: Tại màn hình Không gian làm việc, từ thanh menu bên trái màn hình, tìm và nhấn vào mục Yêu cầu gộp ứng viên

Bước 4: Tại màn hình Yêu cầu gộp ứng viên, bạn có thể xem và tiến hành Từ chối / Phê duyệt các yêu cầu gộp ứng viên của các thành viên. Hoặc xem trạng thái yêu cầu gộp ứng viên của mình.

Last updated