07.05: Cập nhật tính năng và trải nghiệm mới

Ở lần cập nhật này, chúng tôi đã tiến hành cải tiến và phát triển các tính năng mới, cụ thể:

Tính năng mới

  • Đồng bộ lịch làm việc lên Google, Outlook Calendar trong tính năng Quản lý lịch làm việc

  • Cung cấp email nghiệp vụ để có thể sử dụng hòm mail nghiệp vụ như Yều cầu cấp email nghiệp vụ, Thiết lập email nghiệp vụ.

  • Thêm phân hệ tính năng Chiến dịch tuyển dụng để dễ dàng chia sẻ thông tin vị trí cần tuyển cho ứng viên, đồng thời giúp thu thập thông tin ứng tuyển một cách nhanh chóng.

Cải tiến

  • Cập nhật thêm nhãn "Đã profiling" để dễ dàng quản lý hồ sơ ứng viên

  • Tối ưu thao tác truy cập vào chi tiết CV của ứng viên trong tin tuyển dụng

  • Bổ sung phân loại email: Yêu cầu bổ sung nhân sự

  • Cho phép tải xuống (tệp) file đính kèm khi xem chi tiết bổ sung thông tin nhân sự

  • Xem lại thông tin những bước tuyển dụng đã hoàn thành Hiển thị thông tin các site tích hợp tại chi tiết tin

  • Thu thập CV từ các jobsite khác khi được liên kết chính xác với tin tuyển dụng chỉ định

Với mong muốn tối ưu trải nghiệm người dùng và mang đến sản phẩm công nghệ đột phá giúp doanh nghiệp quản lý tuyển dụng hiệu quả, iVIEC luôn lắng nghe các phản hồi, góp ý từ Anh/Chị về các phiên bản của Talent Management.

Vui lòng để lại những chia sẻ của Anh/Chị khi sử dụng sản phẩm qua email: Contact@iviec.vn

Last updated