Chỉnh sửa chi tiết tin tuyển dụng

Để có thể chỉnh sửa tin tuyển dụng, bạn cần có một tin tuyển dụng đã được đăng hoặc lưu nháp trước đó. Có 2 cách để chỉnh sửa chi tiết tin tuyển dụng:

Cách 1: Chỉnh sửa nhanh

Bước 1: Trong workspace của bạn, tìm đến Tin tuyển dụng

Bước 3: Nhấn vào Chỉnh sửa

Bước 4: Tiến hành nhập thông tin tuyển dụng bạn muốn chỉnh sửa

Bước 5: Nhấn nút Tiếp theo

Bước 6: Chọn Hình thức ứng tuyển

Hệ thống cung cấp 2 hình thức ứng tuyển: Gửi CV ứng tuyển (bắt buộc)Ứng tuyển nhanh (tuỳ chọn). Tuỳ vào Yêu cầu tuyển dụng, bạn có thể lựa chọn 1 hoặc cả 2 hình thức ứng tuyển.

Bước 7: Chọn Hình thức hiển thị

Hệ thống cung cấp 2 hình thức hiển thị: Công khai Không công khai. Tuỳ vào yêu cầu của tin tuyển dụng để lựa chọn hình thức hiển thị phù hợp.

Gợi ý từ đội ngũ phát triển:

  • Hình thức Không công khai là lựa chọn tối ưu trong trường hợp bạn muốn sử dụng nội dung tuyển dụng làm cơ sở để thu hút ứng viên cho các vị trí đặc biệt, đồng thời không muốn hiển thị lên các Website tuyển dụng.

  • Ứng viên vẫn có thể xem và ứng tuyển tương tự tin tuyển dụng công khai.

Bước 8: Nhấn nút Cập nhật

Cách 2: Chỉnh sửa trong Chi tiết tin tuyển dụng

Tại màn hình chi tiết tin tuyển dụng:

Bước 1: Chọn Chỉnh sửa tin

Bước 2: Tiến hành nhập thông tin tuyển dụng bạn muốn chỉnh sửa

Bước 3: Nhấn nút Tiếp theo

Bước 4: Chọn Hình thức ứng tuyển

Hệ thống cung cấp 2 hình thức ứng tuyển: Gửi CV ứng tuyển (bắt buộc)Ứng tuyển nhanh (tuỳ chọn). Tuỳ vào Yêu cầu tuyển dụng, bạn có thể lựa chọn 1 hoặc cả 2 hình thức ứng tuyển.

Bước 5: Chọn Hình thức hiển thị

Hệ thống cung cấp 2 hình thức hiển thị: Công khai Không công khai. Tuỳ vào yêu cầu của tin tuyển dụng để lựa chọn hình thức hiển thị phù hợp.

Gợi ý từ đội ngũ phát triển:

  • Hình thức Không công khai là lựa chọn tối ưu trong trường hợp bạn muốn sử dụng nội dung tuyển dụng làm cơ sở để thu hút ứng viên cho các vị trí đặc biệt, đồng thời không muốn hiển thị lên các Website tuyển dụng.

  • Ứng viên vẫn có thể xem và ứng tuyển tương tự tin tuyển dụng công khai.

Bước 6: Nhấn nút Cập nhật để hoàn tất

Last updated