Xem chi tiết Yêu cầu tuyển dụng

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn xem danh sách Yêu cầu tuyển dụng

Bước 3: Tại màn hình Không gian làm việc, từ thanh menu bên trái màn hình, chọn mục Yêu cầu tuyển dụng. Toàn bộ yêu cầu tuyển dụng sẽ được hiển thị tại đây.

Bước 4: Lựa chọn Yêu cầu tuyển dụng bạn muốn xem chi tiết và nhấn vào.

Toàn bộ thông tin chi tiết liến quan đến yêu cầu tuyển dụng sẽ được hiển thị tại đây.

Last updated