Tạo Không gian làm việc

Không gian làm việc là trung tâm điều hướng mọi hoạt động tuyển dụng theo từng nhóm tuyển dụng cụ thể. Đây cũng là nơi có thể dễ dàng tìm kiếm chia sẻ và cộng tác thông tin liên quan đến tuyển dụng. Bạn hãy tưởng tượng nơi đây giống như một văn phòng kỹ thuật số, mọi người làm việc theo vị trí thích hợp.

Để tạo không gian làm việc:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Nhấn Tạo Không gian làm việc

Bước 3: Nhập các thông tin trên màn hình

Bước 4: Nhấn Tạo mới để hoàn tất

Last updated