Chỉnh sửa Yêu cầu tuyển dụng

Để chỉnh sửa Yêu cầu tuyển dụng, tại màn hình Danh sách yêu cầu tuyển dụng:

Bước 1: Lựa chọn Yêu cầu tuyển dụng bạn muốn chỉnh sửa

Bước 2: Nhấn vào dấu ba chấm ở Yêu cầu tuyển dụng bạn muốn chỉnh sửa

Bước 3: Nhấn vào nút Chỉnh sửa

Bước 4: Điền các thông tin, trạng thái Yêu cầu tuyển dụng bạn muốn thay đổi

Bước 5: Nhấn vào nút Lưu

Bước 6: Nhấn vào để hoàn tất chỉnh sửa

Last updated