Quản lý website tuyển dụng

Website tuyển dụng là yếu tố không thể thiếu trong thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp. Một website được xây dựng và triển khai đúng cách sẽ giúp công ty của bạn thu hút một lượng ứng viên lớn.

Các tiêu chí để tạo website tuyển dụng:

  • Hiển thị dễ nhìn, thân thiện, bắt mắt

  • Đơn giản hoá quá trình đăng ký

  • Quảng bá văn hoá công ty một cách chuyên nghiệp

  • Có đầy đủ thông tin về chính sách công ty

  • Gợi mở được cảm xúc của ứng viên thông qua các câu chuyện, hình ảnh

  • Nội dung website liên tục được cập nhật

  • Có phiên bản điện thoại cho website

Để tạo website tuyển dụng, bạn thao tác theo các bước sau:

Tạo website tuyển dụng

Last updated