Quản lý thông tin công ty

Nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn Cán bộ tuyển dụng các thao tác để tạo và giới thiệu các công cụ để quản lý thông tin công ty trên hệ thống:

Thiết lập thông tin công tyXác thực công ty

Last updated