Tạm dừng quy trình tuyển dụng

Tạm dừng quy trình tuyển dụng

Để tạm dừng quy trình tuyển dụng, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Tạm dừng quy trình tuyển dụng

Bước 3: Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm và nhấn vào mục Quy trình tuyển dụng

Bước 5: Nhấn Tạm dừng để hoàn tất quá trình

Lưu ý:

  • Trong trường hợp, bạn muốn kích hoạt lại quy trình tuyển dụng, bạn tiến hành thao tác tương tự và lựa chọn Kích hoạt lại.

Last updated