Tạo website tuyển dụng

Để tạo website tuyển dụng, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Tạo Website

Bước 3: Tại màn hình Không gian làm việc, từ thanh menu bên trái màn hình, tìm và nhấn vào mục Website tuyển dụng

Bước 4: Tại màn hình Website tuyển dụng, bạn tiến hành tuỳ chỉnh về Màu chủ đạo, Logo, các phần thông tin trên website tuyển dụng phù hợp với Doanh nghiệp.

Bước 5: Nhấn Xuất bản để hoàn tất quá trình

Last updated