Xem danh sách lời mời thành viên

Trong một số trường hợp, rất có thể bạn đã mời số lượng lớn thành viên tham gia vào Không gian làm việc để hỗ trợ hoạt động tuyển dụng. Để có thể quản lý và theo dõi lời mời thành viên, bạn tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Xem danh sách lời mời

Bước 3: Nhấn vào mục Quản lý thành viên

Bước 4: Tại màn hình Quản lý thành viên, nhấn vào mục Danh sách lời mời để xem tất cả lời mời tham gia Không gian làm việc hiện tại.

Last updated