Tạo yêu cầu tuyển dụng

Hiện tại, hệ thống hỗ trợ cán bộ tuyển dụng 2 cách tạo yêu cầu tuyển dụng:

Cách 1: Tạo yêu cầu tại Quản lý tin tuyển dụng

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Tạo yêu cầu tuyển dụng

Bước 3: Tại màn hình Không gian làm việc, từ thanh menu bên trái màn hình, tìm và nhấn vào mục Yêu cầu tuyển dụng

Bước 4: Nhấn vào nút Tạo yêu cầu tuyển dụng

Bước 5: Điền các thông tin cơ bản của yêu cầu tuyển dụng

Bước 5: Nhấn vào Tạo mới

Sau khi tạo mới thành công, hệ thống sẽ thông báo trạng thái trên màn hình, đồng thời hiển thị trong danh sách yêu cầu tuyển dụng.

Cách 2: Tạo mới trong tin tuyển dụng

Tại màn hình tin tuyển dụng:

Bước 1: Nhấn vào tạo tin tuyển dụng

Bước 2: Tại màn hình tạo tin tuyển dụng, nhấn Tạo mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết của yêu cầu tuyển dụng

Bước 4: Nhấn tạo mới để hoàn tất

Last updated