Thu thập CV tự động

Để sử dụng tính năng thu thập CV tự động, bạn cần:

  • Chuẩn bị Email hứng CV. Vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của iVIEC để được cấp Email này

  • Nâng cấp gói dịch vụ Enterprise cho Workspace hiện tại

Để thu thập CV tự động, bạn tiến hành theo các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Workspace bạn muốn thiết lập thu thập CV tự động

Bước 3: Tại mục Tin tuyển dụng ở thanh menu, nhấn vào tin tuyển dụng bạn muốn thu thập CV tự động

Bước 4: Tại màn hình chi tiết tin tuyển dụng, nhấn vào Thu thập CV tự động

Bước 5: Chọn Nguồn thu thập CV

Bước 6: Lựa chọn 1 trong 2 cách thức thu thập CV tự động

Cách 1: Liên kết tin tuyển dụng tự động

Gợi ý từ hệ thống:

  • Tiêu đề tin tuyển dụng giống nhau, tối thiểu 70%

  • Thêm Email iVIEC đã cấp làm email nhận hồ sơ khi đăng tin lên các jobsite khác

  • Email cán bộ phụ trách tin tuyển dụng trùng với Email nhận hồ sơ tại jobsite

Cách 2: Liên kết tin tuyển dụng chỉ định

Gợi ý từ hệ thống: Tính năng này sẽ hứng CV theo tin tuyển dụng đã chỉ định trước. Theo đó, bạn cần

  • Chọn nền tảng tuyển dụng cần hứng CV

  • Chọn link tin tuyển dụng cần hứng CV

Bước 7: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình

Last updated