Chiến dịch tuyển dụng

Chiến dịch tuyển dụng giúp cán bộ quản lý được tất cả hồ sơ ứng viên ứng tuyển vào từng đợt tuyển dụng của Doanh nghiệp.

Lưu ý:

  • Khi chiến dịch tuyển dụng ở trạng thái Hoàn thành, bạn không thể chỉnh sửa chiến dịch

  • Khi chiến dịch tuyển dụng ở trạng thái Đang hoạt động đã có lượt đăng ký, bạn sẽ không chỉnh sửa chiến dịch hiện tại.

  • Khi chiến dịch tuyển dụng ở trạng thái Tạm dừng mà vẫn hiển thị, ứng viên sẽ không thể gửi thông tin ứng tuyển.

  • Trường hợp bạn muốn Tạo bản sao, Sao chép link chiến dịch, Dừng chiến dịch Hoàn tất sẽ tiện hành các thao tác tương tự Chỉnh sửa chiến dịch.

Tạo Chiến dịch tuyển dụngChỉnh sửa Chiến dịch tuyển dụngHiển thị Chiến dịch tuyển dụngKết quả Chiến dịch tuyển dụng

Last updated