Quản lý tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng là thông điệp mà doanh nghiệp muốn gửi đến người lao động và thu hút họ. Các yếu tố cần đạt được khi cán bộ tuyển dụng xây dựng nội dung này bao gồm:

  • Tính đầy đủ, rõ ràng về vị trí, số lượng

  • Yêu cầu công việc cụ thể, sát với thực tế

  • Chế độ phúc lợi, lương thưởng, ưu đãi của vị trí cần tuyển

  • Thông tin doanh nghiệp cần thể hiện đầy đủ.

Dưới đây là những thao tác để tạo và quản lý tin tuyển dụng trên hệ thống iVIEC Talent Management:

Tạo tin tuyển dụngLưu nháp tin tuyển dụngXem trước tin tuyển dụngTùy chỉnh cột danh sách tin tuyển dụngXem danh sách tin tuyển dụngXem chi tiết tin tuyển dụngChỉnh sửa chi tiết tin tuyển dụngKhai thác ứng viên trong tin tuyển dụngXem Email tương tác với ứng viên

Last updated