Chỉnh sửa nhóm thành viên

Trong mục Chỉnh sửa nhóm thành viên, bạn có thể:

  • Chỉnh sửa thông tin nhóm

  • Thêm thành viên

  • Xoá nhóm

Để chỉnh sửa nhóm, bạn tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Chỉnh sửa nhóm thành viên

Bước 3: Nhấn vào mục Quản lý thành viên

Bước 4: Tại màn hình Quản lý thành viên, nhấn vào mục Nhóm thành viên

Bước 7: Nhấn Lưu/Xóa để hoàn tất

Last updated