Xem báo cáo hiệu quả tuyển dụng

Để xem báo cáo hiệu quả tuyển dụng, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Xem báo cáo tuyển dụng

Bước 3: Tại màn hình Không gian làm việc, từ thanh menu bên trái màn hình, tìm và nhấn vào mục Báo cáo phân tích

Bước 4: Tại màn hình Báo cáo và phân tích, nhấn chọn báo cáo cần xem

Last updated