Dành cho Gmail

Để bắt đầu thiết lập SMTP Gmail hay cấu hình SMTP, bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Truy cập vào tài khoản Google

 • Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn bằng thông tin đăng nhập của bạn

Bước 2: Bật xác minh 2 bước

 • Bây giờ, bạn cần đảm bảo rằng tài khoản Google của mình được bảo vệ tốt để tránh bất kỳ sự can thiệp nào khi sử dụng dịch vụ SMTP. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên bật xác minh 2 bước do Google cung cấp. Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước, thì bạn có thể chuyển sang Bước 3

Bước 3: Tạo mật khẩu ứng dụng

 • Bây giờ, bạn cần tạo mật khẩu ứng dụng để sử dụng cho tích hợp SMTP, vì vậy hãy nhấp vào đây để truy cập trang Mật khẩu ứng dụng của Google để tạo Mật khẩu ứng dụng.

 • Nhập tên ứng dụng và chọn “Tạo”

 • Lưu lại mật khẩu của ứng dụng

Nhập app name

Copy mật khẩu để cấu hình SMTP

Lưu ý:

 • Người dùng nên ghi nhớ hoặc lưu lại Mật khẩu ứng dụng đã tạo, để có thể sử dụng cho các lần cài đặt tiếp theo.

 • Trong trường hợp QUÊN Mật khẩu ứng dụng đã tạo trước đó, người dùng chỉ có thể tạo và thiết lập một cấu hình SMTP mới.

Bước 4: Sử dụng mật khẩu ứng dụng để thiết lập SMTP

 • Chọn mẫu thiết lập = Gmail

 • Tài khoản email là tài khoản đăng nhập từ Bước 1

 • Mật khẩu lấy từ Bước 3

Bước 5: Gửi email test SMTP

 • Nhập email mà bạn muốn gửi thử email tới

 • Chọn “Gửi email test”, kiểm tra hòm thư tới và lưu lại cài đặt

Last updated