Tìm kiếm lời mời tham gia

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Tìm kiếm lời mời tham gia

Bước 3: Nhấn vào mục Quản lý thành viên

Bước 4: Tại màn hình Quản lý thành viên, nhấn vào mục Danh sách lời mời

Bước 5: Tại màn hình danh sách lời mời , bạn có thể:

  1. Nhập từ khoá vào thanh tìm kiếm

  1. Tìm kiếm theo Trạng thái lời mời

  1. Tìm kiếm theo Người tạo

Last updated