Chỉnh sửa Không gian làm việc

Để chỉnh sửa Không gian làm việc:

Bước 1: Truy cập vào Không gian làm việc

Bước 3: Nhập các thông tin bạn muốn chỉnh sửa

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất

Last updated