Thêm thành viên vào Không gian làm việc

Lưu ý:

  • Để gửi lời mời thành viên vào Workspace, bạn cần cài đặt cấu hình SMTP để hệ thống có thể gửi email. Xem hướng dẫn tại cài đặt cấu hình SMTP.

Khi thêm người dùng vào Không gian làm việc của mình, bạn sẽ cung cấp cho họ địa chỉ email tại miền doanh nghiệp của bạn và một tài khoản mà họ có thể dùng để sử dụng các dịch vụ của iVIEC.

Để thêm thành viên vào Không gian làm việc:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Thêm thành viên

Bước 3: Nhấn vào mục Quản lý thành viên

Bước 4: Tại màn hình Quản lý thành viên, nhấn Danh sách thành viên

Bước 5: Nhấn Thêm thành viên

Bước 6: Lựa chọn hình thức bạn muốn thêm thành viên.

Lựa chọn 1: Mời nhanh thành viên

Bạn nhập thông tin email thành viên muốn mời, đồng thời chọn vai trò và nhóm thành viên mới thuộc về. Sau đó nhấn Thêm thành viên để hoàn tất quá trình.

Lựa chọn 2: Tải lên danh sách thành viên bạn muốn thêm

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã có danh sách thành viên muốn thêm theo đúng định dạng mà hệ thống yêu cầu. Tại màn hình tải lên danh sách, bạn kéo và thả danh sách hoặc chọn file từ thiết bị.

Last updated