Tạo mới Mẫu đề thi

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Tạo mới Mẫu đề thi

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Mẫu đề thi

Bước 4: Tại màn hình Mẫu đề thi, nhấn Tạo mới

Bước 5: Nhập các thông tin cần thiết của Đề thi

Bước 6: Nhấn Lưu mẫu để hoàn tất

Last updated