Gửi yêu cầu cấp Email nghiệp vụ

Việc thiết lập và sử dụng email nghiệp vụ do iVIEC cung cấp sẽ giúp cán bộ tuyển dụng tương tác chuyên nghiệp, hiệu quả với ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.

Để thiết lập email nghiệp vụ và nhận thông tin, cán bộ tuyển dụng tiến hành theo các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn thiết lập Email nghiệp vụ

Bước 3: Tại màn hình Không gian làm việc, từ thanh menu bên trái màn hình, tìm và nhấn vào mục Tuỳ chỉnh

Bước 4: Tại màn hình Tuỳ chỉnh, nhấn chọn Email nghiệp vụ

Bước 5: Gửi yêu cầu cấp Email nghiệp vụ

Bước 6: Nhập số lượng Email nghiệp vụ cần cấp

Sau khi kiểm tra các thông tin, hệ thống sẽ tiến hành cấp Email nghiệp vụ theo yêu cầu.

Lưu ý: Email nghiệp vụ sẽ có định dạng abc@iviec.io.

Last updated