Xem chi tiết thông tin ứng viên trong Kho ứng viên

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn bạn đã có danh sách ứng viên trước đó. Sau đó, đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng và lựa chọn workspace của bạn. Để xem chi tiết thông tin ứng viên, bạn có thể tiến hành theo 3 cách sau:

Cách 1:

Tại màn hình Kho ứng viên, tìm đến ứng viên bạn muốn xem chi tiết, di con trỏ đến thông tin của ứng viên như Họ Tên, ID, SDT, email và nhấn vào.

Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin của ứng viên hiện có:

Cách 2:

Bước 2: Chọn Xem chi tiết.

Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin của ứng viên hiện có:

Cách 3:

Bước 1: Tại màn hình Kho ứng viên, tìm đến Điều chỉnh cột.

Bước 2: Lựa chọn những thông tin bạn muốn xem. Tại đây bạn cũng có thể kéo thả để sắp xếp thứ tự các thông tin theo mức độ quan tâm của mình.

Bước 3: Nhấn Áp dụng để hoàn tất.

Last updated