Sử dụng mẫu mô tả công việc của iVIEC

Tất cả các mẫu Mô tả công việc đều được chúng tôi tổng hợp, biên tập dưới sự tư vấn của các chuyên gia nhân sự hàng đầu hiện nay.

Để sử dụng mẫu mô tả có sẵn trên hệ thống, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Xoá mô tả công việc

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Mô tả công việc

Bước 4: Nhấn vào Gợi ý của iVIEC

Bước 5: Lựa chọn và nhấn vào mẫu mô tả phù hợp với nhu cầu

Bước 6: Nhấn Sao chép mẫu

Bước 7: Quay lại Mẫu bạn đã lưu để kiểm tra danh sách mẫu mô tả công việc của mình

Last updated