Trích xuất ứng viên ra file Excel trong kho ứng viên

Để trích xuất ứng viên ra file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Trích xuất 1 hoặc 1 nhóm ứng viên

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng và lựa chọn workspace của bạn

Bước 2: Tìm đến mục Kho ứng viên

Bước 3: Chọn các ứng viên bạn muốn trích xuất ra file Excel

Bước 4: Nhấn Export để hoàn tất quá trình trích xuất ứng viên ra file Excel

Trích xuất toàn bộ ứng viên ra file Excel

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng và tìm đến workspace của bạn

Bước 2: Tìm đến mục Kho ứng viên

Bước 3: Tại màn hình Kho ứng viên, nhấn Export để trích xuất toàn bộ ứng viên có trong Kho

Last updated