Hiển thị Chiến dịch tuyển dụng

Để Hiển thị Chiến dịch tuyển dụng, vui lòng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn và tìm đến mục Chiến dịch tuyển dụng

Sau khi chọn trạng thái hiển thị, chiến dịch tuyển dụng sẽ được hiển thị ở website tuyển dụng của doanh nghiệp:

Last updated