Cài đặt tự động gửi Email

Hệ thống hỗ trợ gửi Email tự động khi:

  • Ứng viên ứng tuyển thành công vào vị trí tuyển dụng

  • Ứng viên để thông báo kết quả ứng tuyển

Trong trường hợp cài đặt tự động gửi Email theo các sự kiện, bạn tiến hành theo các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn cài đặt tự động gửi Email

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Mẫu Email

Bước 4: Tại màn hình Mẫu Email, nhấn vào Cài đặt tự động gửi

Tại đây, cán bộ tuyển dụng có thể đổi nội dung Email trước khi gửi cho ứng viên, cũng như lựa chọn việc tự động gửi Email hay ko.

Last updated