Thiết lập thông tin công ty

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Thiết lập thông tin công ty

Bước 3: Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm và nhấn vào mục Thông tin công ty

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp theo yêu cầu

Bước 5: Nhấn vào Lưu để hoàn tất

Lưu ý:

  • Khuyến khích cập nhật thông tin công ty đúng với Giấy phép kinh doanh để tăng uy tín đối với ứng viên.

  • Sau khi thực hiện xác thực thông tin công ty, những nội dung Tên công ty, Mã số thuế, Địa chỉ sẽ được cập nhật theo Giấy phép kinh doanh và không thể chỉnh sửa sau đó.

Last updated