Thêm câu hỏi

Trong trường hợp muốn Thêm câu hỏi cho đề thi, bạn tiến hành theo các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Thêm nhóm câu hỏi

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Mẫu đề thi

Bước 4: Tại màn hình Mẫu đề thi , nhấn vào Nhóm câu hỏi

Bước 5: Nhấn vào Thêm câu hỏi

Bước 6: Nhập các thông tin cần thiết

Bước 7: Nhấn vào Lưu để hoàn tất quá trình

Last updated