Chỉnh sửa Chiến dịch tuyển dụng

Để chỉnh sửa Chiến dịch tuyển dụng, vui lòng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn và tìm đến mục Chiến dịch tuyển dụng

Bước 3: Chọn Chỉnh sửa

Lưu ý: Trường hợp cán bộ tuyển dụng muốn Tạo bản sao, Sao chép link chiến dịch, Dừng chiến dịch Hoàn tất sẽ tiện hành các thao tác tương tự Chỉnh sửa chiến dịch.

Bước 4: Tại màn hình Chiến dịch tuyển dụng, tiến hành chỉnh sửa các thông tin muốn thay đổi

Bước 5: Nhấn nút Lưu chỉnh sửa để hoàn tất quá trình

Last updated