Public API

Kết nối API (Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng) là phương thức giúp Doanh nghiệp đồng bộ hóa dữ liệu thông qua các phần mềm quản trị tuyển dụng (ATS) nhằm hỗ trợ việc quản lý tuyển dụng trên hệ thống iVIEC Talent Management .

Đối tượng sử dụng kết nối API

  • Doanh nghiệp có hệ thống quản trị tuyển dụng (ATS) riêng hoặc đang sử dụng các hệ thống ATS đã tích hợp API với iVIEC Talent Management.

  • Các hệ thống quản trị tuyển dụng có nhu cầu mở rộng hệ sinh thái tuyển dụng và xây dựng cổng kết nối với iVIEC for Business.

Thiết lập API

Dưới đây là những thông tin hoặc chức năng Doanh nghiệp / Nhà tuyển dụng có thể thiết lập liên quan đến kết nối API:

Lưu ý

Nếu Doanh nghiệp có nhu cầu chủ động tích hợp API với iVIEC for Business, vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn hỗ trợ trực tiếp hoặc Phòng Vận hành Dịch vụ để được hỗ trợ:

  • Hotline: 0987.183.803

  • Email: contact@iviec.vn

Last updated