Tạo tin tuyển dụng

Lưu ý: Tiêu đề tin tuyển dụng sau khi được phê duyệt và hiển thị trên iviec.io sẽ không thể chỉnh sửa. Trong trường hợp này, nếu cán bộ tuyển dụng muốn chỉnh sửa thông tin, vui lòng tạo tin tuyển dụng mới.

Trước khi tạo tin tuyển dụng, hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị Thông tin công ty, Mô tả công việc. Để tạo tin tuyển dụng:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn và tìm đến mục Tin tuyển dụng

Bước 2: Tại màn hình Tin tuyển dụng, nhấn nút Tạo tin tuyển dụng

Bước 3: Tại màn hình Tạo tin tuyển dụng, tiến hành nhập các thông tin cần thiết cho tin tuyển dụng

Gợi ý từ đội ngũ phát triển:

  • Tiêu đề tin tuyển dụng: Tiêu đề tuyển dụng không nên quá dài và cần thể hiện được vị trí mà doanh nghiệp đang cần tuyển.

  • Yêu cầu tuyển dụng: Lựa chọn hoặc tạo mới Yêu cầu tuyển dụng để dễ dàng quản lý tiến độ và hiệu suất.

  • Ngành nghề & Lĩnh vực: Lựa chọn 1 ngành nghề chính đặc trưng cho vị trí đăng tuyển cùng 2 ngành nghề phụ có liên quan.

  • Nội dung tuyển dụng chi tiết: Bao gồm Vị trí, Mô tả công việc, Yêu cầu ứng viên, Kỹ năng liên quan.

  • Thông tin chung: Điền các thông tin cơ bản của tin tuyển dụng bao gồm Quyền lợi và chế độ, Hình thức làm việc, Cấp bậc, Mức lương, Địa điểm làm việc, Khu vực tuyển dụng.

  • Chính sách công ty: Thông tin chi tiết về các chế độ đãi ngộ và quyền lợi của doanh nghiệp (ví dụ: Mua bảo hiểm dành cho nhân viên chính thức, Chính sách ứng lương, …) dành cho vị trí này. Để thu hút ứng viên, tăng lợi thế cạnh tranh với Doanh nghiệp khác, nhà tuyển dụng cần tối ưu và chọn lọc những chính sách hấp dẫn nhất.

Bước 4: Nhấn nút Tiếp theo

Bước 5: Chọn Hình thức ứng tuyển

Hệ thống cung cấp 2 hình thức ứng tuyển: Gửi CV ứng tuyển (bắt buộc)Ứng tuyển nhanh (tuỳ chọn). Tuỳ vào Yêu cầu tuyển dụng, bạn có thể lựa chọn 1 hoặc cả 2 hình thức ứng tuyển.

Bước 6: Chọn Hình thức hiển thị

Hệ thống cung cấp 2 hình thức hiển thị: Công khai Không công khai. Tuỳ vào yêu cầu của tin tuyển dụng để lựa chọn hình thức hiển thị phù hợp.

Gợi ý từ đội ngũ phát triển:

  • Hình thức Không công khai là lựa chọn tối ưu trong trường hợp bạn muốn sử dụng nội dung tuyển dụng làm cơ sở để thu hút ứng viên cho các vị trí đặc biệt, đồng thời không muốn hiển thị lên các Website tuyển dụng.

  • Ứng viên vẫn có thể xem và ứng tuyển tương tự tin tuyển dụng công khai.

Bước 7: Nhấn nút Đăng tin để hoàn tất quá trình

Last updated