Tạo lịch thi tuyển

Cách 1:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Tạo lịch thi tuyển

Bước 3: Tại màn hình Không gian làm việc, từ thanh menu bên trái màn hình, tìm và nhấn vào mục Lịch làm việc

Bước 4: Tại màn hình Lịch tuyển dụng, nhấn Tạo lịch và chọn Lịch thi tuyển

Bước 5: Chọn Kiểu thi tuyển và nhập các thông tin cần thiết

Kiểu thi tuyển online: Ứng viên sẽ nhận được liên kết tham gia thi tuyển

Kiểu thi tuyển offline: Ứng viên sẽ nhận được lịch hẹn tại điểm thi

Lưu ý: Tại màn hình Tạo lịch thi tuyển, người dùng có thể:

  • Gửi đề thi cho ứng viên khi tạo lịch thi tuyển

  • Chỉnh sửa nội dung email gửi cho ứng viên và hội đồng chấm thi

  • Thêm sự kiện trong lịch làm việc cá nhân

Bước 6: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình

Cách 2: Tạo lịch thi tuyển tại màn chi tiết Tin tuyển dụng.

Lưu ý:

  • Người dùng chỉ có thể tạo lịch khi trong quy trình tuyển dụng của tin có bước thi tuyển.

Bước 1: Tại danh sách ứng tuyển trong chi tiết tin tuyển dụng, tìm đến ứng viên bạn muốn tạo

Nếu bạn đang xem danh sách ứng tuyển dạng Kanban, chọn tạo lịch thi tuyển:

Nếu bạn xem danh sách ứng tuyển dạng checklist, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết của buổi phỏng vấn

  • Chính sửa nội dung Gửi thông báo và email cho ứng viên và hội đồng ứng viên phù hợp với từng vị trí.

  • Chỉnh sửa thời hạn của nộp bài của ứng viên từ thời điểm gửi link thi tuyển.

Bước 3: Nhấn lưu để hoàn tất quá trình

Last updated