Tạo lịch phỏng vấn

Lưu ý: Để tạo lịch phỏng vấn, bạn cần có ứng viên trong bước Phỏng vấn. Sau đó, thao tác theo hướng dẫn sau:

Cách 1:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Tạo lịch phỏng vấn

Bước 3: Tại màn hình Không gian làm việc, từ thanh menu bên trái màn hình, tìm và nhấn vào mục Lịch làm việc

Bước 4: Tại màn hình Lịch tuyển dụng, nhấn Tạo lịch

Bước 5: Nhập các thông tin cần thiết của Lịch phỏng vấn

Lưu ý:

  • Khi sử dụng tính năng dàn lịch, hệ thống sẽ tự động gợi ý thời lượng phỏng vấn từng ứng viên phù hợp để cán bộ có thể phỏng vấn tất cả ứng viên trong danh sách đã chọn.

  • Khi tạo mới Lịch phỏng vấn, hệ thống sẽ tự động tạo ra form đánh giá ứng viên tương ứng. Bạn có thể áp dụng mẫu đánh giá này hoặc thiết lập mẫu đánh giá phù hợp với tiêu chí công việc.

Bước 6: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình

Cách 2: Tạo lịch phỏng vấn tại màn chi tiết Tin tuyển dụng.

Bước 1: Tại danh sách ứng tuyển trong chi tiết tin tuyển dụng, tìm đến ứng viên bạn muốn đặt lịch phỏng vấn

Nếu bạn đang xem danh sách ứng tuyển dạng Kanban:

Nếu bạn xem danh sách ứng tuyển dạng checklist, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết của buổi phỏng vấn

  • Chính sửa nội dung Gửi thông báo và email cho ứng viên và hội đồng ứng viên phù hợp với từng vị trí.

  • Chỉnh sửa thời hạn của link đánh giá ứng viên sau phỏng vấn

Bước 3: Nhấn lưu để hoàn tất quá trình

Last updated