Chỉnh sửa vai trò và nhóm của thành viên

Trước tiên, bạn cần xác định thông tin, vai trò thành viên và Không gian làm việc bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Chỉnh sửa vai trò, nhóm Thành viên

Bước 3: Nhấn vào mục Quản lý thành viên

Bước 4: Tại màn hình Quản lý thành viên, nhấn Danh sách thành viên

Bước 6: Lựa chọn thông tin bạn muốn chỉnh sửa

Bước 7: Nhấn Lưu thay đổi để hoàn tất

Last updated