Xem danh sách tin tuyển dụng

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn xem danh sách Yêu cầu tuyển dụng

Bước 3: Tại màn hình Không gian làm việc, từ thanh menu bên trái màn hình, chọn mục Tin tuyển dụng. Toàn bộ tin tuyển dụng sẽ được hiển thị tại đây.

Last updated