Tạo bản sao Mẫu đánh giá

Trong trường hợp muốn Tạo bản sao Mẫu đánh giá bạn tiến hành theo các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Tạo bản sao Mẫu đánh giá

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Mẫu đánh giá

Cách 2: Tại màn hình xem chi tiết mẫu đánh giá , nhấn vào Tạo bản sao

Last updated