Thời gian hệ thống phê duyệt hiển thị tin tuyển dụng của tôi?

iVIEC cam kết phê duyệt hiển thị tin tuyển dụng lên trang jobsite của chúng tôi, trong vòng 24h làm việc kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng tải. Đối với các tin tuyển dụng không đủ điều kiện hiển thị (có nội dung sai lệch hoặc vi phạm nguyên tắc đăng tin), doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo từ chối từ hệ thống và cần thực hiện điều chỉnh lại cho phù hợp.

Last updated