Xem và chốt đánh giá

Để xem và chốt đánh giá cho 1 ứng viên, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn xem và chốt đánh giá

Bước 3: Tại màn hình Không gian làm việc, từ thanh menu bên trái màn hình, tìm và nhấn vào mục Đánh giá

Bước 4: Tại màn hình Đánh giá, lựa chọn ứng viên bạn muốn xem, chốt đánh giá và nhấn vào.

Bước 5: Chốt đánh giá

Lưu ý:

  • Hạn đánh giá: 72h kể từ thời điểm kết thúc buổi phỏng vấn.

Bước 6: Nhấn Chốt đánh giá

Last updated