Tác dụng của phần chính sách khi đăng tin tuyển dụng?

Chính sách thể hiện chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp dành cho nhân viên. Tin tuyển dụng chứa thông tin về chính sách, sẽ tăng tính thu hút, giúp cho ứng viên hiểu rõ hơn về tổ chức, công việc mà họ đang có nhu cầu tìm kiếm. Người dùng có thể lựa chọn chính sách do iVIEC soạn mẫu, hoặc tự cập nhật thêm các chính sách đặc thù của doanh nghiệp mình.

Last updated