Tìm kiếm thông tin ứng viên trong Kho ứng viên

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn bạn đã có danh sách ứng viên trước đó. Sau đó, đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng và lựa chọn workspace của bạn

Cách 1: Sử dụng thanh Tìm kiếm

Bước 1: Tại màn hình Kho ứng viên, tìm đến thanh Tìm kiếm.

Bước 2: Nhập thông tin bạn muốn tìm. Thông tin có thể là tên ứng viên, thông tin liên hệ. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách ứng viên phù hợp với truy vấn của bạn.

Cách 2: Sử dụng bộ lọc

Bước 1: Tại màn hình Kho ứng viên, tìm đến Bộ lọc.

Bước 2: Nhấn vào Bộ lọc

Bước 3: Nhập các thông tin bạn muốn tìm kiếm tại các trường thông tin. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách ứng viên phù hợp với truy vấn của bạn.

Last updated