Tìm kiếm Yêu cầu tuyển dụng

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn bạn đã tạo Yêu cầu tuyển dụng trước đó. Sau đó, đăng nhập vào tài khoản của bạn và tiến hành tìm kiếm Yêu cầu tuyển dụng.

Cách 1: Sử dụng thanh Tìm kiếm

Tại ô Tìm kiếm, nhập thông tin Yêu cầu tuyển dụng. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách Yêu cầu tuyển dụng phù hợp với truy vấn của bạn.

Cách 2: Tìm kiếm theo Trạng thái

Tại ô Trạng thái, lựa chọn Trạng thái Yêu cầu tuyển dụng muốn tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách Yêu cầu tuyển dụng phù hợp với truy vấn của bạn.

Cách 3: Tìm kiếm theo Người tạo

Tại ô Lọc người tạo trong danh sách thành viên, lựa chọn thông tin bạn muốn tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách Yêu cầu tuyển dụng phù hợp với truy vấn của bạn.

Lưu ý:

  • Bạn có thể kết hợp đồng thời 3 cách tìm kiếm Yêu cầu tuyển dụng trên để tìm chính xác Yêu cầu tuyển dụng mình cần.

Last updated