Tạo Chiến dịch tuyển dụng

Trước khi tạo chiến dịch tuyển dụng, hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị Thông tin công ty, Mô tả chi tiết tuyển dụng. Để tạo chiến dịch tuyển dụng:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn và tìm đến mục Chiến dịch tuyển dụng

Bước 2: Tại màn hình chiến dịch tuyển dụng, nhấn nút Tạo mới

Bước 3: Tại màn hình Chiến dịch tuyển dụng, tiến hành nhập các thông tin cần thiết

Gợi ý từ đội ngũ phát triển:

  • Tiêu đề chiến dịch tuyển dụng: Không nên quá dài và cần thể hiện được vị trí mà doanh nghiệp đang cần tuyển.

  • Mô tả chiến dịch: Chi tiết, rõ ràng để ứng viên có thể nắm được thông tin cũng như quy trình

  • Thêm câu hỏi: Để thu thập thêm thông tin cũng như sàng lọc ứng viên từ bước ứng tuyển

Bước 4: Nhấn nút Tạo chiến dịch để hoàn tất quá trình

Last updated